Login
1164 ELO
#1

DAC Chi IsMyLiƒe

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 2
Tỉ lệ TOP 1
50% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

2 2
Tỉ lệ TOP 4
100% Tỉ lệ
Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 4 1 76
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 4 1 88
Khởi tạo ELO 1,000