Login

Refund Alpha profile

Refund Alpha

Refund Alpha Miền Bắc
  • GG elo rating 1,579
  • Divine rank 13
  • Total earnings 0 VNĐ
Notifications

Lịch sử thay đổi tên team

STT Tên cũ Tên mới
1 Refund Gaming Refund Alpha
2 Refund Gaming

Matchticker

All matches