Rating 1821
3
Divine Ranking

Sting Divine Esports

Total prize money earned: 0 VNĐ
Thống kê lịch sử
Giải đấu Top Elo Thay đổi
Divine League - Tuần 12 - Master 7 -61
Divine League - Tuần 11 - Master 4 -6
Divine League - Tuần 10 - Master 2 38
Divine League - Tuần 9 - Master 3 21
Divine League - Tuần 8 - Master 1 100

Thành Viên