1045 ELO
#16

DAC Jokerr

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

0 2
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 2
Tỉ lệ TOP 4
50% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 3 5 -18
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 3 2 63
Khởi tạo ELO 1,000