Login

vet.hoang profile

vet.hoang

2020
Tên ingame: vet.hoang
Điểm ELO: 1000
Thứ hạng Rank: 27

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 1
Tỉ lệ TOP 1
100% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 1
Tỉ lệ TOP 4
100% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện