Login

ÔngTổ Hêcarimˆ profile

ÔngTổ Hêcarimˆ

Nguyễn Đức Dũng 22
Tên ingame: ÔngTổ Hêcarimˆ
Điểm ELO: 934
Thứ hạng Rank: 58

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

2 12
Tỉ lệ TOP 1
17% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

11 12
Tỉ lệ TOP 4
92% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 3 8 -79
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 1 4 13
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện