Login

Mèo Khônq Feed profile

Mèo Khônq Feed

Đồng Thị Thanh Lương 0
Tên ingame: Mèo Khônq Feed
Điểm ELO: 1039
Thứ hạng Rank: 19

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 1
Tỉ lệ TOP 1
100% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 1
Tỉ lệ TOP 4
100% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 4 6 -49
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 8 1 88
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện