Login

DAC Dương Quá profile

DAC Dương Quá

Lê Hùng Mạnh 0
Tên ingame: DAC Dương Quá
Điểm ELO: 1069
Thứ hạng Rank: 14

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

0 2
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

0 2
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 2 4 6
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 5 2 63
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện