Login

DAC DânLê profile

DAC DânLê

Lê Quốc Dân 0
Tên ingame: DAC DânLê
Điểm ELO: 1085
Thứ hạng Rank: 12

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 1
Tỉ lệ TOP 1
100% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 1
Tỉ lệ TOP 4
100% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 4 2 72
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 2 4 13
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện