Login

DAC Chi IsMyLiƒe profile

DAC Chi IsMyLiƒe

Nguyễn Hải Anh 22
Nguyên tự giới thiệu về bản thân mình đi nào
Tên ingame: DAC Chi IsMyLiƒe
Điểm ELO: 1164
Thứ hạng Rank: 1

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 2
Tỉ lệ TOP 1
50% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

2 2
Tỉ lệ TOP 4
100% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 4 1 76
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 4 1 88
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện