Login

Boongminz profile

Boongminz

Nguyễn Văn Ngọc 0
Tên ingame: Boongminz
Điểm ELO: 1042
Thứ hạng Rank: 17

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 10
Tỉ lệ TOP 1
10% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 10
Tỉ lệ TOP 4
10% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 4 3 54
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 1 5 -13
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện