Login

BachTieuBin profile

BachTieuBin

Lê Đức Công 0
Tên ingame: BachTieuBin
Điểm ELO: 1092
Thứ hạng Rank: 9

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 11
Tỉ lệ TOP 1
9% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 11
Tỉ lệ TOP 4
9% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 1 4 4
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 1 1 88
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện