Login

b0bbebest profile

b0bbebest

nguyễn nghiêm tuấn anh 0
Tên ingame: b0bbebest
Điểm ELO: 1010
Thứ hạng Rank: 25

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 12
Tỉ lệ TOP 1
8% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 12
Tỉ lệ TOP 4
8% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Bán kết 4 5 -3
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 5 4 13
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện