Login

Ynmaster13445 profile

Ynmaster13445

Trần Đức Tùng 17
Tên ingame: Ynmaster13445
Điểm ELO: 938
Thứ hạng Rank: 56

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

2 14
Tỉ lệ TOP 1
14% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

14 14
Tỉ lệ TOP 4
100% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 1 7 -63
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện