Login

9 double v 9 profile

9 double v 9

Bạch Sỹ Văn 0
Tên ingame: 9 double v 9
Điểm ELO: 963
Thứ hạng Rank: 44

Tháng này

1 5
Tỉ lệ TOP 1
20% Tỉ lệ

Tất cả

1 7
Tỉ lệ TOP 1
14% Tỉ lệ

Tháng này

1 5
Tỉ lệ TOP 4
20% Tỉ lệ

Tất cả

1 7
Tỉ lệ TOP 4
14% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 7 6 -38
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện