Login

123karate123 profile

123karate123

Nguyễn Văn Tưởng 0
Tên ingame: 123karate123
Điểm ELO: 938
Thứ hạng Rank: 53

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

2 14
Tỉ lệ TOP 1
14% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

13 14
Tỉ lệ TOP 4
93% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 6 7 -63
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện