Login
Divine League 1 - Bán kết 4
ELO: 938
ELO: 938
ELO: 938
ELO: 963
ELO: 1010
ELO: 1092
ELO: 938
TỈ LỆ VOTE
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ

Kết Quả

TOP TUYỂN THỦ ĐIỂM ĐỘI HÌNH
1 9 double v 9 120
2 ÔngTổ Hêcarimˆ 110
3 Ynmaster13445 100
4 123karate123 90
5 26011999 DTH 80
6 b0bbebest 70
7 BachTieuBin 60
8 curved 50