Login
Divine League 1 - Bán kết 3
ELO: 1000
ELO: 957
ELO: 913
ELO: 963
ELO: 1026
ELO: 913
ELO: 1109
TỈ LỆ VOTE
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ

Kết Quả

TOP TUYỂN THỦ ĐIỂM ĐỘI HÌNH
1 vet.hoang 120
2 Vikingg 110
3 Đây Là Đẳng Cấp 100
4 Đậu Đậu 90
5 Ðịnh Tồ 80
6 Yt KimiGaming 70
7 Yeuemm1 60
8 VIP_HàNội 50