Login
Divine League 1 - Vòng loại Bảng 2
ELO: 938
ELO: 938
ELO: 938
ELO: 963
ELO: 1010
ELO: 1092
ELO: 1042
TỈ LỆ VOTE
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ

Kết Quả

TOP TUYỂN THỦ ĐIỂM ĐỘI HÌNH
1 Ynmaster13445 8
2 ÔngTổ Hêcarimˆ 7
3 123karate123 6
4 26011999 DTH 5
5 9 double v 9 4
6 b0bbebest 3
7 BachTieuBin 2
8 Boongminz 1